Home » Biuro » Zorganizowana polityka firmy, pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze

Zorganizowana polityka firmy, pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze

W przypadku, gdy mamy do czynienie z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obowiązują korzystne dla firmy zasady opodatkowania. Jakie warunki powinny być spełnione, żeby można było mówić o ZCP? Jak określane jest ono w ustawach podatkowych?

Jak definiowana jest zorganizowana część przedsiębiorstwa?

Przepisy określające wysokość stawek preferencyjnych nie obejmują transakcji, których przedmiotem są pojedyncze składniki majątkowe, lecz przedsiębiorstwa lub zorganizowane części przedsiębiorstwa. Jak wynika z kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników materialnych oraz niematerialnych, które przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawy podatkowe określają z kolei czym jest zorganizowana część przedsiębiorstwa – to wyodrębniony w nim (organizacyjne, finansowo i funkcjonalnie) zespół składników materialnych oraz niematerialnych, który przeznaczony jest do samodzielnego realizowania określonych zadań.

Istotne jest to, że ZCP mogłaby stanowić osobne przedsiębiorstwo. Zwykle wydziela się ją jako oddział firmy. Nie jest całkowicie niezależna finansowo, nie sporządza się również dla niej odrębnego bilansu. Czyli bardzo ważne jest to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa to nie dowolny zespół składników majątkowych. Musi spełniać wszystkie wymienione wyżej warunki.

 

Jak, dzięki zorganizowanej polityce firmy, można zaoszczędzić czas i pieniądze?

Aport w postaci zorganizowanej część przedsiębiorstwa pozwala w łatwy i szybki sposób przekształcić firmę w spółkę. W przypadku, gdy mamy do czynienia z objęciem udziałów, w związku z aportem w postaci ZCP, nie wykazuje się przychodu. Oznacza to, że nie trzeba płacić podatku dochodowego oraz VAT.

Czytaj również  5 cech najlepszych krzeseł biurowych – wygoda i bezpieczeństwo w jednym

Transakcje odbywające się z udziałem zorganizowanej części przedsiębiorstwa objęte są odmiennymi zasadami opodatkowania, które są bardzo korzystne dla nowej spółki. Nie ponosi ona ryzyka podatkowego, ani prawnego. Jeśli chodzi o zalety takiej transakcji dla wspólnika, który obejmuje udziały w przedsiębiorstwie, w zamian za aport ZCP, będzie on musiał zapłacić podatek CIT jedynie wówczas, gdy postanowi je sprzedać. Natomiast niezwykle istotne jest to, aby wyodrębniona zorganizowana część przedsiębiorstwa spełniała wszystkie warunki, które zostały określone w przepisach. ZCP musi rzeczywiście funkcjonować w niezależny sposób w ramach przedsiębiorstwa, które je wyodrębniło, jeszcze przed wniesieniem jako aport. W przeciwnym razie Urząd Skarbowy może podważyć jej autentyczność. Jeśli aport potraktowany zostanie po prostu jako masa składników majątku trwałego, wspólnik stanie się dostawcą i trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy i VAT. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o CIT wraz z zespołem składników majątkowych, który wchodzi w skład ZCP, przeniesieniu podlegają również dotyczące go zobowiązania.


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *