Mity i fakty o MBA

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy MBA są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć stanowiska kierownicze w świecie biznesu i zarządzać największymi przedsiębiorstwami, co wymaga szerokiej wiedzy z tej dziedziny. Wokół studiów przez lata narosło wiele mitów. Co jest prawdą, a co jedynie kłamstwem czy wymysłem?

Czym są kursy MBA?

Studia Menedżerskie MBA to bardzo intensywne, niestacjonarne studia II stopnia w zakresie zarządzania. Absolwenci studiów otrzymują dyplomy magistra zarządzania uczelni, na której studiowali oraz międzynarodowe certyfikaty MBA, które są sygnowane przez cztery uczelnie partnerskie. Program kursów MBA jest opracowany tak, by znaczna część zajęć miała formę warsztatową. Słuchacze poznają tajniki różnych dziedzin zarządzania, na przykład: księgowość i finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektem, prawo, informatykę, zarządzanie zasobami ludzkimi itd. Rekrutacja jest prowadzona przez uczelnie udostępniające programy, a składa się testów i rozmowy kwalifikacyjnej – najważniejsza jest rozmowa, podczas której osoba ją przeprowadzająca zapyta o osiągnięcia, cele i motywacje osoby aplikującej. Preferowani są kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie na przynajmniej na jednym kierunku.

Jakie mity narosły wokół kursów MBA?

Kursy MBA to nie antidotum na rozwiązanie wszelkich problemów zawodowych osób związanych z zarządzaniem. Panuje bowiem nieco przesadzone przekonanie, że posiadanie dyplomu MBA oznacza szybszy awans i większą pensję. Oczywiście, ukończenie tego szkolenia pozwala łatwiej znaleźć pracę, Absolwenci MBA są dobrymi przedsiębiorcami, ale to nie dyplom ich takimi uczynił, a ich cechy charakteru, które wytrwale rozwijają. Niektórzy uważają, że zamiast MBA wystarczą studia z zakresu zarządzania. Nie jest to do końca prawda, gdyż MBA kładą szczególny nacisk na metody i rozwiązania, dzięki którym studenci mogą wprowadzić teorię w praktykę. Nie jest prawdą, że wszystkim absolwentom MBA zależy na pieniądzach i władzy, gdyż dla większości osób z tym tytułem ważne jest również dążenie do wprowadzania zmian. Wielu z absolwentów kursów MBA ma wiedzę, która pozwala im ryzykować i poszerzać biznesowe horyzonty, dzięki czemu zarządzane przez nich firmy szybko się rozwijają, co jest wielkim sukcesem, także finansowym. Krytycy twierdzą, że programy MBA są zbyt drogie. Wprawdzie udział w programie na najbardziej renomowanych uczelniach może oznaczać wydatek nawet 100 tys. euro, ale jest to długoterminowa inwestycja o trwałej wartości.

Kursy MBA nie są tanie, a zainwestować trzeba nie tylko pieniądze, lecz także czas, gdyż zazwyczaj długo trwają. Jeśli chcemy się na nie zapisać, walczymy z mitami i poznajmy fakty, by otworzyć drzwi do wielkiej kariery.

Denerwujesz się przed badaniem za pomocą wariografu? Zobacz, na czym to polega

Detektyw, Warszawa, wariograf – tak wyobrażamy sobie pracę śledczego, ale czy ma to coś wspólnego z rzeczywistością? Czy detektyw korzysta z usług firm pracujących z wykrywaczem kłamstw? W telewizji czasami oglądamy seriale, w których dzielni specjaliści korzystają z tego urządzenia, by zmiękczyć sprawcę i zmusić go do złożenia zeznań. Czy musimy się bać, gdy ktoś poprosi nas o poddanie się badaniu wariografem?

Detektyw, Warszawa i śledztwo. Jak działa wariograf?

Wariograf (wykrywacz kłamstw), czyli urządzenie wykorzystywane przy przeprowadzaniu badań wariograficznych służy do analizowania fizjologicznych reakcji organizmu ludzkiego. Podobno nie da się go oszukać, gdy mierzy zmiany, jakie zachodzą w AUN, czyli autonomicznym układzie nerwowym człowieka, a więc zmiany rytmu serca, temperatura, oddech, potliwość skóry czy zmiany w głosie osoby badanej. Podczas badania wariograficznego, kiedy osobie badanej zadawane są pytania, do nerwów z zakończeniem w skórze automatycznie trafią rozkazy, które zmieniają opór elektryczny skóry. Reakcja zostanie zapisana na wykresie urządzenia. Z usług firmy obsługującej takie urządzenie korzysta detektyw. Warszawa, jako duże miasto, bez problemu zaoferuje takie usługi.

Detektyw, Warszawa i poszukiwanie prawdy. Co się bada na wariografie?

Badania wariografem przeprowadzają eksperci posiadający odpowiednie kwalifikacje poświadczone certyfikatami i zaświadczeniami przyznawanymi przez znane instytucje, między innymi Polski Komitet Badań Wariograficznych, British Polygraph Academy itd. Istnieje wiele przewinień, których popełnienie może zostać odkryte w badaniu wariografem (pranie brudnych pieniędzy, kradzieże, przemoc w rodzinie). Czasami też badania służą do tego, by prześwietlić kandydata do pracy, zwłaszcza na stanowisko wiążące się z posiadaniem bardzo wrażliwej wiedzy. Minimalny rezultat to co najmniej 40-60%, jednak czasami badanie może przynieść dokładność nawet do 98%. Jest to możliwe tylko w przypadku przebiegłego i doświadczonego eksperta.

Detektyw, Warszawa, wariograf – o co będą pytać?

Długość badania oraz zadawane pytania zależą od tego, co test ma badać. Zazwyczaj prosty test trwa od 2 do 3 godzin. W czasie badania do ciała poddanej mu osoby mocowane są różnego rodzaju czujniki, które rejestrują parametry i przekazują je do urządzenia. W trakcie badanie wariograf rejestruje trzy parametry – oddychanie, praca serca oraz stopień elektrycznego przewodnictwa ludzkiej skóry, który może ulegać zmianie. Badanie rozpozyna wywiad przedtestowy przeprowadzany w celu omówienia pytań, przy czynnym udziale osoby badanej. Po nim następują testy – pomiar za pomocą urządzenia reakcji fizjologicznych oraz zapisanie ich zmian w związku z pytaniami, w kilku wykonanych testach zasadniczych, pomocniczych i symulacyjnych. Po badaniu analizowane i interpretowane są zapisy zarejestrowane na wariografie, a także przeprowadza się ich interpretację oraz opracowuje raportu końcowy bądź ekspertyzę.

Detektyw, Warszawa, wariograf to trio, które pozwoli znaleźć prawdę w natłoku kłamstw. Jeśli mówimy prawdę, nie musimy się bać badania, gdyż jest bezbolesne, a zadawane pytania są proste i zrozumiałe.

Korzyści wynikające z wykupienia ubezpieczenia na życie

ubezpieczenie na życie

Ostatnimi czasy coraz więcej osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia na życie. Jest to bardzo dobra decyzja, ponieważ posiadanie takiej polisy wiąże się z wieloma korzyściami dla osoby ubezpieczonej. Oczywiście na rynku dostępnych jest wiele ofert, więc trzeba dobrze zastanowić się nad wyborem najlepszej, która jest dopasowana do konkretnych potrzeb i możliwości finansowych.

Produkt, jakim jest ubezpieczenie na życie, powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta. Warto więc określić preferowaną sumę, która oczywiście wpływa na koszt ubezpieczenia. Im wyższa kwota wypłacana tym wyższa jest składka, więc warto znaleźć „złoty środek”. Istnieją też oferty, które umożliwiają zmianę sumy ubezpieczenia podczas trwania umowy. Warto się nimi zainteresować, aby zyskać pewną elastyczność.

Czas trwania polisy

Pierwszą ważną zaletą, jaką posiada ubezpieczenie na życie jest możliwość wyboru pomiędzy polisą terminową i bezterminową. Jeśli chodzi o ubezpieczenia terminowe to są one zawierane na okres od pięciu do kilkunastu lat. Wyróżniają się one dużą wypłacaną sumą oraz przystępną stawką.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie wiąże się z podpisaniem umowy na czas nieokreślony. Często umowy takie nie posiadają górnej granicy wieku, więc mogą być zawierane przez osoby starsze powyżej 65 roku życia. Ubezpieczenie bezterminowe jest cenione ze względu na możliwość dopasowania go do sytuacji życiowej. Rozwiązanie umowy zwykle oznacza możliwość odzyskania części wpłaconych składek.

Duży zakres ochrony

Kolejną korzyścią, jaką oferuje ubezpieczenie na życie, jest szeroki zakres ochrony. Większość osób myśli, że jest to tylko ubezpieczenie na wypadek śmierci, jednak ochrona ubezpieczeniowa może zostać poszerzona o dodatkowe świadczenia, do których zalicza się:

  • ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania pracy,
  • ubezpieczenie na wypadek utraty zatrudnienia,
  • NNW,
  • ubezpieczenie od ciężkiej choroby,
  • ubezpieczenie na wypadek narodzin dziecka.

Dzięki takim dodatkowym świadczeniom, klient odszkodowanie, które jest obliczane jako wartość procentowa sumy ubezpieczenia. Zasady obliczania takich odszkodowań są dokładnie opisane w umowach z towarzystwem.

Ochrona własna i całej rodziny

Warto też wspomnieć o kolejnej korzyści, jaką zapewnia ubezpieczenie na życie. Ochroną w ramach takiej polisy można objąć nie tylko siebie, ale również członków rodziny (współmałżonek, dzieci). Dzięki takiej formie ochrony, można zapewnić sobie dodatkowe środki finansowe potrzebne na leczenie czy też rehabilitację w przypadku choroby albo nagłego wypadku. Dzieci obejmowane są ochroną po ukończeniu pierwszego roku życia. Warto dodać, że istnieje możliwość dołączenia kolejnych dzieci do ubezpieczenia. Takie ubezpieczenia są korzystne dla rodzin z dziećmi oraz dla bezdzietnych małżeństw, ponieważ wykupienie dwóch osobnych polis zwykle wiąże się z wyższym kosztem.

Jak widać, ubezpieczenie na życie jest produktem ubezpieczeniowym zapewniającym liczne korzyści. Na szczęście na polskim rynku działa wiele towarzystw oferujących taką ochronę, więc znalezienie odpowiedniej oferty nie powinno stanowić dla nikogo problemu.

Zalety i wady kredytu odnawialnego – sprawdź, czy jest to produkt finansowy dla Ciebie

W życiu zdarzają się sytuacje, gdy nagle potrzebujemy gotówki i musimy pożyczyć ją od banku. Możemy wziąć kredyt gotówkowy, ale uproszczone zasady obowiązują w przypadku starania się o kredyt odnawialny w koncie. Czy warto z niego korzystać? Jakie zalety i wady ma ten produkt bankowy?

Czym jest kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny to produkt bankowy oferowany przez banki osobom, które mają w niej rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Bank przyznaje nam limit w koncie na podstawie historii konta, a po podpisaniu umowy kredytowej otrzymujemy możliwość wypłaty (wydania) większej kwoty niż aktualnie posiadamy na koncie osobistym. Limit ma charakter odnawialny, a każdy wpływ na konto zmniejsza zadłużenie i jednocześnie zwiększa wartość dostępnych środków, czyli mamy dostęp do pewnego limitu gotówki. Produkt jest płatny, a banki pobierają płatność na jeden z możliwych sposobów. Pierwszym z nich jest prowizja za przyznanie kredytu odnawialnego, a drugim odsetki od wykorzystanego kredytu. Prowizja pobierana jest tylko w pierwszym miesiącu korzystania oraz w miesiącu odnowienia się umowy (co 12 miesięcy). Odsetki od kredytu naliczane są zawsze w ostatnim dniu miesiąca, w którym klient z kredytu korzystał.

Jakie zalety ma kredyt odnawialny?

Największą zaleta limitu jest jego odnawialność, czyli możliwość jego wielokrotnego wykorzystania bez konieczności podpisywania odrębnych umów kredytowych. Procedura jest uproszczona, a w wielu bankach możemy wnioskować o taki limit za pośrednictwem bankowości internetowej – decyzję otrzymujemy szybko i natychmiast możemy korzystać z limitu. Możemy wykorzystać część przyznanych nam pieniędzy, a każda wpłata na konto zmniejszy nasze zadłużenie, a jednocześnie ponownie zwiększy dostępny w ramach kredytu limit do wykorzystania. Odsetki naliczane są jedynie od wykorzystanej części kredytu, a nie od całej przyznanej nam w jego ramach wysokości. Nawet jeśli nie spłacimy limitu jednorazowo, to każda wpłata pomniejszy wysokość kredytu, a tym samym zmniejszy wysokość odsetek naliczanych od faktycznej wartości zadłużenia.

Czy kredyt odnawialny ma jakieś wady?

Na przyznanie kredytu odnawialnego mogą liczyć jedynie osoby o dobrej historii rachunku osobistego, które mają systematyczne wpływy na konto. Bank przyzna nam limit oceniając ryzyko finansowe, więc osoby o małych zarobkach nie mają co liczyć na przyznanie wielotysięcznego limitu kredytowego. Najważniejszą wadą kredytu odnawialnego jest jednak ciągła dostępność oferowanej nam gotówki, co sprawia, że właściwie cały czas możemy ją dobierać. Jeśli nie umiemy sobie odmawiać, w ten sposób możemy stracić kontrolę nad finansami i szybko może się okazać, że stale jesteśmy na tzw. minusie.

Kredyt odnawialny to przydatny produkt bankowy, dzięki któremu możemy szybko zdobyć gotówkę, gdy jej nam brakuje, a mamy pilne wydatki. Musimy jednak pamiętać, że to wciąż jest kredyt, a każde zadłużenie trzeba spłacić.

4 cechy dobrego krzesła biurowego. Sprawdź nasz poradnik

Wprawdzie praca fizyczna najczęściej wywołuje różnego rodzaju dolegliwości bólowe, ale i ta siedząca może przyczynić się do pojawienia się chorób układu krążenia, kręgosłupa itd. Negatywne skutki długotrwałego przebywania w nieprawidłowej pozycji mogą być bardzo bolesne. Jak wybrać krzesła biurowe, by były jak najlepsze dla kręgosłupów pracowników?

Czym się kierować, kupując krzesła biurowe?

W każdym biurze są przynajmniej dwa rodzaje krzeseł – jedno używane są podczas spotkań czy konferencji, a drugie dostawiane są do biurek. W przypadku wyboru krzeseł do sali konferencyjnej nie mamy dużego problemu. Takie meble musza być estetycznie i ładnie wykonane, by nie szpeciły wyglądu biura. Zazwyczaj nie siedzi się na nich zbyt długo, więc wystarczy kupić proste i estetyczne krzesła biurowe – nie musimy się martwić o podpórki itd. Ważne, by były wygodne. Najlepiej kupić takie, które można układać jedne na drugim, co pozwoli na oszczędzenie miejsca. Przy stole ustawiamy kilka krzeseł, a gdy planujemy duże spotkanie można dostawić dodatkowy stół i schowane w magazynie siedzenia. Nieco inaczej jest w przypadku foteli dostawianych do biurek pracowników – każda osoba powinna mieć swoje krzesło odpowiednio dopasowane do jego ciała.

Jak wybierać krzesła biurowe do biurek pracowników?

Biurkowe krzesła biurowe muszą być dobrane do danej osoby, jej wzrostu i sylwetki. Zwróćmy uwagę również na ich budowę, by plecy miały należyte oparcie. Dobry fotel powinien mieć odpowiednio wyprofilowane siedzisko i oparcie oraz regulowaną wysokość. Bardzo ważne jest siedzisko fotela, na którym będziemy siedzieć wiele godzin. Siedzisko powinno szybko i łatwo dopasowywać się do naszej sylwetki i rodzaju wykonywanej przez nas pracy. Innego podparcia potrzebuje sekretarka, a innego architekt, który często się podnosi i wstaje. Najlepsze są krzesła biurowe z regulacją wysokości i podłokietnikami. Wyposażenie fotela w jezdną podstawę pozwala na sprawną i bezpieczną zmianę położenia krzesła względem stanowiska komputerowego – będziemy mogli swobodnie się przesuwać, by np. otworzyć szufladę. Podstawa powinna być pięcioramienna, co sprawi, że fotel będzie stabilny. Krzesła biurowe przeznaczone do pracy przy komputerze powinny mieć możliwość regulacji wysokości. Pozwala to na dostosowanie wysokości siedziska względem powierzchni biurka oraz prawidłowe ułożenie stóp na podłodze. Przeciętnie regulacja wysokości fotela powinna mieścić się w przedziale 40-50 cm od podłoża. W fotelach obrotowych bardzo ważne jest anatomiczne oparcie, które służy odciążeniu mięśni utrzymujących postawę oraz pozwala na zachowanie anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Źle dobrane będzie powodowało pogłębianie lub spłycenie krzywizn kręgosłupa. Oparcie powinno być regulowane w zakresie 5 stopni do przodu i 30 do tyłu. Optymalne oparcie powinno być odchylone do tyłu o ok. 10-15 stopni.

Wybierzmy najlepszej jakości krzesła biurowe, by zapewnić sobie dobry komfort pracy, a kręgosłupowi właściwe podparcie. Siedziska konferencyjne również powinny być wygodne i estetyczne.

Główne zalety druków kasowych i księgowych – czyli jak ułatwić sobie pracę z liczbami

Głównym zadaniem każdej księgowej jest zarządzanie finansami firm oraz załatwianie wszystkich spraw administracyjnych. Oznacza to, że w czasie pracy musi wypełniać druk przelewu i inne pliki. Wszystkie dokumenty księgowe mają określony wygląd i muszą zawierać określone dane. Jakie pliki obsługuje się w księgowości?

Dlaczego wprowadza się druki kasowe i księgowe? Druk przelewu

Kontrole przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych często wskazują na nierzetelność ksiąg rachunkowych, co często wynika z tego, iż dokumenty są źle sporządzane lub nikt nie sprawdza ich poprawności pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Problemy z właściwym sporządzeniem i sprawdzeniem dokumentów wynikają również z tego, że obowiązujące przepisy nie określają jednolitych zasad czy instrukcji sporządzania dokumentów księgowych. W związku z tym warto korzystać z druku przelewu i innych plików, które są zgodne z tym, co określa ustawodawca. Umiejętności prawidłowego ich wypełniania przychodzą z praktyką, ale można korzystać także ze w wskazówek w ogólnikowych przepisach wewnętrznych czy publikacjach.

Czym są dokumenty księgowe? Druk przelewu i inne

W polityce rachunkowości należy określić rodzaj dowodów księgowych (dowodów źródłowych) przyjmowanych do ewidencji, do których należą dowody zewnętrzne obce (otrzymane od zewnętrznych kontrahentów, np. faktury, rachunki), dowody zewnętrzne własne (dokumenty wystawiane przez organizację i przekazywane w oryginale kontrahentowi, np. faktury wystawiane przez stowarzyszenie/fundację, noty księgowe, rachunki, wypełniony druk przelewu itd.), dowody wewnętrzne (dokumentowanie operacji wewnątrz organizacji, np. listy płac, rachunek rozliczenia umów zlecenia i umów o dzieło, dokumenty obrotu kasowego itd.) oraz dowody zbiorcze – np. raport kasowy.

Co zawierają druki kasowe? Jak wygląda druk przelewu?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości każdy dokument księgowy powinien zawierać określenie rodzaju dowodu, określenie stron, czyli uczestników danej operacji, treść operacji, datę operacji i sporządzenia dowodu, czytelne podpisy osób odpowiedzialnych za operacje, a także zapis stwierdzający sprawdzenie dowodu oraz opis kwalifikujący dowód do ewidencji. Istnieje także wzór druku przelewu. W każdym tego typu dokumencie trzeba prawidłowo wpisać pełną nazwę odbiorcy oraz numer rachunku odbiorcy – tu trzeba bardzo uważać, by nie popełnić błędu, bo w takiej sytuacji przelew po prostu nie dojdzie. Kwotę wpisuje się jako liczbę oraz słownie. W formularzu jest również miejsce na dane nadawcy oraz tytuł przelewu. Taki druk można też wygenerować elektronicznie.

Księgowa każdego dnia ma dużo pracy, a wypełniając swoje obowiązki, korzysta z gotowych druków kasowych i księgowych, w tym z druku przelewu.

Co robić w razie zgubienia lub kradzieży karty kredytowej? Powiemy Ci, jak szybko reagować w kryzysowej sytuacji

Karta kredytowa przez wiele osób jest kojarzona z życiem na kredyt. Nie da się jednak ukryć, że w niektórych sytuacjach ratuje nam życie – na przykład wtedy, gdy zabraknie nam pieniędzy na zakupy. Można pożyczyć pieniądze na dwa miesiące bez konieczności opłacania odsetek. Co zrobić, gdy zgubimy kartę lub ktoś nam ją ukradnie?

Co robić, gdy orientujemy się, że nie mamy swojej karty kredytowej?

Utrata karty kredytowej może zdarzyć się każdemu, ale zanim wpadniemy w panikę, dokładnie przejrzyjmy wszystkie ewentualne miejsca w domu i biurze, gdzie karta mogła się zawieruszyć. Nadal jej nie ma? Pora skontaktować się z bankiem i zastrzec kartę. Zadzwońmy do centrum zastrzegania kart w banku, który prowadzi nasze konto. Takie infolinie zazwyczaj są czynne całą dobę i dodzwonimy się bez problemu. Ich numer zwykle umieszcza się na odwrocie karty – dlatego należy wcześniej wpisać go do telefonu komórkowego, by móc z niego skorzystać w wypadku kradzieży. Jeśli tego nie zrobiliśmy, nic straconego. Znajdźmy numer na stronie internetowej banku lub skorzystajmy z ogólnej infolinii uruchomionej przez Związek Banków Polskich, dzięki której uzyskamy połączenie telefoniczne z naszym bankiem. Jeśli sytuacja jest bardzo skomplikowana i nie mamy przy sobie telefonu, udajmy się do dowolnego oddziału banku, w którym mamy konto, zgłośmy tam kradzież karty i poprośmy o jej zablokowanie. Możemy też zalogować się na bankowe konto internetowe, z którym powiązana jest karta kredytowa i zablokujmy ją online.

Co się dzieje po zastrzeżeniu karty kredytowej?

Po zastrzeżeniu karty bank ponosi odpowiedzialność za bezprawne transakcje (powyżej 150 euro) wykonane zastrzeżoną kartą. Nie weźmie jednak odpowiedzialności za transakcje potwierdzono właściwym kodem PIN, gdyż naszym zadaniem jest ochrona kodu i jeśli złodziej go znał, musieliśmy go w jakiś sposób udostępnić. Skontaktujmy się z bankiem i poprośmy o wyrobienie nowej karty kredytowej. Pamiętajmy, że po zastrzeżeniu karty nie możemy jej używać nawet wtedy, gdy okaże się była w domu. Koniecznie trzeba to zrobić, gdyż w przeciwnym razie bank może odmówić wypłacenia rekompensaty finansowej (w przypadku utraty środków na koncie). Ponieważ lepiej zapobiegać, zwróćmy uwagę na to, gdzie kładziemy środek płatniczy i kto ma do niego dostęp. Jeśli mamy kilka kart, nie trzymajmy wszystkich w jednym miejscu. Nigdy nie nośmy przy kartki z zapisanym numerem PIN. Kiedy zgłosimy zaginięcie karty, bank sprawdzi, czy wywiązaliśmy się ze swoich obowiązków i dobrze jej pilnowaliśmy. Warto wykupić w banku ubezpieczenie karty (na wypadek jej utraty).

Karta kredytowa to bardzo przydatne narzędzie, a tylko od jej właściciela zależy, czy przyniesie więcej szkody, czy pożytku. Jeśli ten środek płatniczy zginie, koniecznie zgłośmy ten fakt do banku, który zablokuje kartę.

5 cech najlepszych krzeseł biurowych – wygoda i bezpieczeństwo w jednym

Wiele osób marzy o pracy biurowej twierdząc, że jest to jeden z najlżejszych pod względem fizycznym rodzajów wykonywanych zajęć. Nie jest to jednak do końca prawda, gdyż praca siedząca może przyczynić się do pojawienia się chorób układu krążenia, kręgosłupa itd. Negatywne skutki długotrwałego przebywania w jednej pozycji mogą być bardzo bolesne. Jak wybrać krzesła biurowe, by były jak najlepsze dla kręgosłupów pracowników?

Czym się kierować, kupując krzesła biurowe?

W pracy każdy pracownik powinien mieć swoje krzesło, na którym będzie siedział. W przypadku wyboru krzeseł do sali konferencyjnej nie mamy dużego problemu. Takie meble musza być estetycznie i ładnie wykonane, ale ponieważ nie siedzi się na nich zbyt długo, nie musimy się martwić o podpórki itd. Ważne, by były wygodne. Najlepiej kupić takie, które można układać jedne na drugim, co pozwoli na oszczędzenie miejsca. Biurkowe krzesła biurowe warto wybierać tak, by były idealnie dobrane do danej osoby, jej wzrostu i sylwetki – podpowiada Pasaż Biurowy. Zwróćmy uwagę również na ich budowę, która może szkodzić kręgosłupowi narażonemu na „zastyganie” na wiele godzin w pozycji siedzącej lub zapewniać plecom należyte oparcie. Dobry fotel powinien mieć odpowiednio wyprofilowane siedzisko i oparcie i regulowaną wysokość. Ważny jest też wygląd, harmonijnie współgrający z pozostałymi elementami aranżacji biura. Bardzo ważne jest siedzisko fotela, na którym będziemy siedzieć wiele godzin. Siedzisko powinno szybko i łatwo dopasowywać się do naszej sylwetki i rodzaju wykonywanej przez nas pracy. Innego podparcia potrzebuje sekretarka, a innego architekt, który często się podnosi i wstaje.

Krzesła biurowe łaskawe dla kręgosłupa

Przy pracy z komputerem poleca się krzesła biurowe z regulacją wysokości i podłokietnikami. Wyposażenie fotela w jezdną podstawę pozwala na sprawną i bezpieczną zmianę położenia krzesła względem stanowiska komputerowego. Podstawa powinna być pięcioramienna, co sprawi, że fotel będzie stabilny. Jeśli pracujemy przy biurku i nie musimy sięgać po teczki czy segregatory, nie ma takiej potrzeby, ale możliwość wykonania obrotu wraz z fotelem zwiększa bezpieczeństwo, gdy istnieje konieczność sięgnięcia do elementów znajdujących się poza zasięgiem w pozycji podstawowej. Krzesła biurowe przeznaczone do pracy przy komputerze powinny mieć możliwość regulacji wysokości. Pozwala to na dostosowanie wysokości siedziska względem powierzchni biurka oraz prawidłowe ułożenie stóp na podłodze. Przeciętnie regulacja wysokości fotela powinna mieścić się w przedziale 40-50 cm od podłoża. W fotelach obrotowych bardzo ważne jest anatomiczne oparcie, które służy odciążeniu mięśni utrzymujących postawę oraz pozwala na zachowanie anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Źle dobrane będzie powodowało pogłębianie lub spłycenie krzywizn kręgosłupa. Oparcie powinno być regulowane w zakresie 5 stopni do przodu i 30 do tyłu. Optymalne oparcie powinno być odchylone do tyłu o ok. 10-15 stopni. Przy wyborze fotela warto zwrócić uwagę na możliwość regulacji kąta odchylenia całego oparcia, jego krzywizn, a także zagłówka. Przydatne są także podłokietniki, które stabilizują i odciążają ręce, co jest także bardzo wygodne.

Wybierzmy najlepszej jakości krzesła biurowe, by zapewnić sobie dobry komfort pracy, a kręgosłupowi właściwe podparcie. Idealnie dobrany fotel pozwoli pracować wygodnie, co z pewnością zwiększy naszą efektywność.

Wracasz do Polski? Jak najlepiej to zorganizować

Transport międzynarodowy to złożony specjalistyczny proces wielu usług, którego celem jest dostarczenie produktu z jednego punktu do drugiego w najbardziej efektywny sposób. Ta informacje przyda się nam, gdy zamierzamy wrócić do Polski z dłuższego zagranicznego pobytu, gdy trzeba przewieźć ze sobą cały dobytek. Jak działa taki transport i jak się go organizuje?

Rodzaje transportu międzynarodowego

Najpopularniejszą forma transportu międzynarodowego jest transport lądowy, w którym wykorzystuje się pojazdy dostosowane do rodzaju ładunku. Najszybszym sposobem przewozu w transporcie międzynarodowym jest transport lotniczy. Jest to jednak również najdroższa opcja. Lotniczy transport towarowy jest najlepszym rozwiązaniem dla ładunków wrażliwych, które nie mogą być długo przewożone.

Jak działa transport międzynarodowy? Kto przewozi przesyłki?

Specjaliści szacują, że poza granicami kraju mieszka około 18 milionów Polaków. Nic więc dziwnego, że przesyłki międzynarodowe są nadawane bardzo często. Czasami są one bardzo niewielkie, ale bywa, ze trzeba przewieźć cały dobytek. Paczkę można przesłać za pośrednictwem różnych przewoźników – poczty, firm kurierskich lub przewoźników specjalizujących się w przewozie osób. Najbezpieczniejsza jest przesyłka kurierska, która szybko dotrze do adresata. Koszty transportu zależą od wielu czynników. Im paczka jest cięższa oraz większa, tym wyższa będzie cena za jej dostarczenie – twierdzi Rhenus Logistics. Nie bez znaczenia jest także dokładna odległość do pokonania przez kuriera, a także sposób dostarczenia paczki. W przypadku przeprowadzki lepiej skorzystać z usług profesjonalnej firmy przeprowadzkowej. Aby za dużo nie płacić, zróbmy selekcję rzeczy, a to co, chcemy zabrać, popakujmy w kartony. Wszystkie kartony podpiszmy, co jest gwarancją, że odnajdziemy się w pudłach. Przyczepmy do nich karteczki, na których opiszemy zawartość, określmy także miejsce ich przeznaczenia (np. łazienka czy kuchnia).

Czy można przewieźć meble kurierem? Jak działa transport międzynarodowy tego typu?

Jeżeli chcemy przewieźć meble, to możemy skorzystać z usług firm kurierskich oraz firm przewozowych. Standardowe usługi kurierskie przeznaczone są do przewozu paczek oraz palet. Transport mebli kurierem nie jest kłopotliwy, jeśli meble można rozkręcić i odpowiednio spakować w kartony. Należy jednak pamiętać, że tego typu paczki, ze względu na dużą wagę, a jednocześnie delikatne niektóre elementy, powinny być naprawdę dobrze spakowane. Inne ciężkie rzeczy można spakować w formie przesyłki paletowej. Rzeczy możemy przewieźć sami, ale jeśli nas na to znać, możemy wynająć firmę, która zrobi to profesjonalnie. W przypadku transportu międzynarodowego koszty rosną wraz z odległością z Polski do miejsca, w którym obecnie mieszkamy. Dla przykładu średnia cena przeprowadzki na trasie z Polska Wielka Brytania wynosi 1599 zł.

Przeprowadzka zaliczana jest do najbardziej stresujących sytuacji w życiu człowiek, zwłaszcza wtedy gdy po długim pobycie poza Polską wracamy do kraju. Dobyte przewieziemy bez problem korzystając z usług transportu międzynarodowego.

Polacy coraz częściej oszczędzają! Z jakich produktów bankowych korzystają najczęściej?

Polacy obecnie mają do dyspozycji produkty bankowe i finansowe. Obecnie na rynku działa ponad siedemdziesiąt banków, a także oddziałów instytucji kredytowych, poza tym działa niemal pięćset banków spółdzielczych. Każdy z tych banków ma w swojej ofercie co najmniej kilka produktów finansowych. Wyniki badań wykazują, że niekwestionowanym liderem usług jest oczywiście konto oszczędnościowe. To właśnie na te konta gromadzone są dochody z rent, emerytur, a także innych świadczeń. Dodatkowo klienci coraz częściej decydują się na transakcje bezgotówkowe, co staje się rozwiązaniem korzystnym dla konsumentów, a także dla banku, ponieważ pieniądze są cały czas w obrocie.

Transakcje bezgotówkowe

Płatność gotówką wymaga posiadania portfela i pieniędzy. Płatność gotówkowa to jednocześnie transakcja gotówkowa, w której przez ręce przechodzą pieniądze. Obecnie istnieje również transakcja bezgotówkowa, czyli taka, w której przepływają z konta na konto, ale fizycznie nie trzeba mieć ich w ręku. Wszystkie transakcje bezgotówkowe łączy to, że jest to wykorzystywanie pieniędzy w wersji elektronicznej, więc nie trzeba mieć przy sobie ich fizycznego odpowiednika. Transakcje bezgotówkowe, najczęściej nie wiążą się z innymi kosztami, a czasem są nawet bardziej opłacalne, niż płatność gotówką. Banki coraz częściej zawierają umowy partnerskie, które umożliwiają w sklepach i instytucjach otrzymanie zwrotu wydatków lub zniżkę. Jest to możliwe, jeżeli płatność dokonana została kartą lub telefonem. Do płacenia bezgotówkowego nie trzeba wiele, wystarczy mieć konto osobiste, do tego kartę płatniczą lub konto w telefonie.

Konto oszczędnościowe

To klasyczny rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, który wykazuje cechy lokaty. Tego rodzaju rachunek oszczędnościowy zapewnia wiele zysków już od pierwszej wpłaty, ponieważ wszystkie środki, które dostępne są na koncie, podlegają oprocentowaniu. Dodatkowo przy takim rozwiązaniu każdy ma stały dostęp do gotówki. Jeżeli okaże się, że w danym momencie potrzebna jest gotówka, to bez problemu można ją wypłacić z konta oszczędnościowego w dowolnym momencie. Dodatkowo konto oszczędnościowe może zostać zwiększane o kolejne wpłaty. Dzięki temu możliwe jest powiększenie swoich oszczędności, które znajdują się na koncie – twierdzi specjalista Nest Banku. Tym samym zostaje podniesiona kwota, która ulega oprocentowaniu. Oprocentowanie na rachunku oszczędnościowym jest najczęściej zbliżone, a nawet takie samo, jak na lokacie.

Lokata bankowa

Możliwe jest wybranie lokaty terminowej lub inwestycyjnej. To produkty bankowe, które pomagają zwiększyć oszczędności w łatwy sposób. Lokata jest nazywana depozytem bankowym. Lokata terminowa jest jedną z najczęściej wybieranych. Jest to umowa na konkretny termin. Na lokatę można wpłacić wysokie kwoty, a także mniejsze oszczędności. Na takim koncie pieniądze rosną o określony procent, przez wybrany czas. Po zakończeniu umowy możliwe jest wypłacenie całej kwoty, wraz z naliczonym oprocentowaniem, lub przedłużenie umowy. Jest to rozwiązanie, które wiąże się z większym ryzykiem niż konto oszczędnościowe. Jednak jest to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą oszczędzić na wakacje lub zbierają pieniądze na określony cel i potrzebują do tego więcej czasu.