Home » Finanse » Jakie są koszty usługi faktoringu?

Jakie są koszty usługi faktoringu?

Faktoring to usługa finansowa, która pozwala w krótkim czasie odzyskać zamrożone w należnościach środki pieniężne. Niemniej jednak, jak każda usługa, wiąże się z różnego rodzaju opłatami. Jakie są koszty faktoringu i co wpływa na ich ostateczną wysokość?

Podstawowe opłaty związane z faktoringiem

Podstawowym czynnikiem, jaki wpływa na ogólny koszt faktoringu, są odsetki naliczane od zaliczki, którą udziela się na poczet zapłaty faktury. Dodatkowo firmy faktoringowe pobierają prowizję za sam fakt udzielenia finansowania i poniesienie w związku z tym swego rodzaju ryzyka. Wysokość prowizji zależy od wielu czynników, między innymi od tego, jaki dokładnie rodzaj faktoringu wybrał klient. Koszty podstawowe w dużej mierze zależą od tego, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się konkretna firma. Im stabilniejsze ma ona finanse, tym koszty mogą być niższe. Podstawową opłatą, z jaką musi liczyć się przedsiębiorca, jest także prowizja przygotowawcza. Firma ponosi ją z tytułu przygotowania pełnej dokumentacji i ustalenia szczegółowych warunków współpracy.

koszty faktoringu

Koszty faktoringu – przeczytaj więcej
Koszty dodatkowe

Faktoring może być związany także z dodatkowymi opłatami, których wysokość zależy oczywiście od zapisów konkretnej umowy. Dodatkowe koszty faktoringu występują na przykład wtedy, gdy przedsiębiorca wybiera finansowanie faktur z przejęciem ryzyka. Firma faktoringowa może wtedy pobierać opłatę właśnie za owe ryzyko, które na siebie przejmuje, a które jest całkiem duże. Co więcej, przedsiębiorca może zostać obciążony kosztami związanymi z czynnościami windykacyjnymi, jakie firma faktoringowa musi podjąć w przypadku nieotrzymania płatności za fakturę. Dodatkowy koszt stanowi również opłata za niewykorzystanie ustalonego limitu, która zazwyczaj nakładana jest w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zgłosi w okresie rozliczeniowym żadnej faktury do wykupu. Warto pamiętać o kosztach, które należy ponieść z tytułu przygotowania korekt, pism, czy innego rodzaju dokumentacji związanej z usługą faktoringu.

Czytaj również  Do czego służy program płatnik? Sprawdź!

Od czego zależy ogólny koszt faktoringu?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, ile finalnie zapłacą za usługę faktoringu? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, bowiem każda firma faktoringowa nakłada na swoich klientów inne opłaty. Warto więc wybrać do współpracy taką, która nie obciąża klienta nadmiernymi kosztami. Co więcej, ogólny koszt zależy od wybranego rodzaju faktoringu. Droższy jest faktoring bez regresu, w przypadku którego firma faktoringowa przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Z drugiej jednak strony finalnie może on okazać się tańszą opcją, niż na przykład ubezpieczanie należności. Na rynku pojawiają się nowe rodzaje faktoringów, których cena może być bardzo różna. Warto więc, przed podjęciem ostatecznej decyzji, dobrze przeanalizować ewentualne koszty i korzyści związane z faktoringiem. Co ważne, w wielu przypadkach okazuje się on być lepszym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, niż na przykład kredyt bankowy czy pożyczka, które również związane są z wieloma dodatkowymi kosztami.


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *