Home » Finanse » Jak ustalić wysokość wynagrodzenia dla pracownika?

Jak ustalić wysokość wynagrodzenia dla pracownika?

Bez względu na to, jakiego rodzaju umowę podpisujemy z pracownikiem, musi ona zawierać kwotę wynagrodzenia. Najczęściej podawana jest ona w wartości brutto, czyli takiej, od której dokonywane są dalsze odliczenia. W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie dla pracownika w zależności od rodzaju umowy?

Umowa o pracę

W przypadku umowy o pracę osoba zatrudniona na pełnym etacie nie może otrzymać mniej, niż wynosi minimalna pensja krajowa. Niemniej jednak niekoniecznie jest to płaca zasadnicza (zobacz https://faktoria.pl/porada/placa-zasadnicza-co-to-jest)- pracodawca może umówić się z pracownikiem na inną, niż najniższa krajowa, kwotę wynagrodzenia. Od kwoty brutto należy odjąć przede wszystkim składki ZUS, które wynoszą odpowiednio:

składka emerytalna – 9,76%,
składka rentowa – 1,5%,
składka chorobowa – 2,45%,
składka zdrowotna – 9%.

Kolejno pracodawcy muszą odprowadzić w imieniu pracownika zaliczkę na podatek dochodowy. Obecnie stawki podatku wynoszą 17% w pierwszym i 32% w drugim progu podatkowym. Pracodawca ma prawo dokonać również niezbędnych odliczeń, na przykład opłat z tytułu dodatkowych ubezpieczeń pracownika czy kar, które ten zobowiązany jest zapłacić.

Umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenia wysokość wynagrodzenia pracownika zależeć będzie od kilku czynników. Przykładowo studenci do 26. roku życia nie opłacają składek ZUS, a jedynie zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli pracownik zatrudniony jest w innym zakładzie pracy i osiąga przynajmniej minimalne wynagrodzenie, to od umowy zlecenia odprowadzana jest jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Jeżeli jednak umowa zlecenie jest jedynym źródłem dochodu pracownika, to pracodawca zobowiązany jest dokonać takich samych odliczeń, jak w przypadku umowy o pracę. Pamiętajmy również o tym, że prawo określa obecnie minimalne wynagrodzenie, jakie musi otrzymać osoba zatrudniona na postawie umowy zlecenie.

Czytaj również  Czy czytnik kart płatniczych jest rozwiązaniem dla niskiego utargu

Umowa o dzieło

Nieco inaczej wygląda kwestia obliczania wynagrodzenia netto z umowy o dzieło. Tutaj nie ma bowiem znaczenia, czy osoba zatrudniona posiada jakiekolwiek inne źródło dochodu oraz jaki jest jej status społeczny (student czy emeryt). Od umowy o dzieło nie są odprowadzane żadne składki ZUS, a jedynie zaliczka na podatek dochodowy. Pracodawcy powinni jednak pamiętać, że umowa o dzieło jest bardzo specyficznym tworem i nie można zawierać jej z każdym pracownikiem, choć oczywiście biorąc poda uwagę niskie potrącenia jest to kusząca perspektywa. Umowa o dzieło może być zawarta tylko w przypadku, gdy efektem wykonywanych prac jest tytułowe dzieło.

Dodatkowe elementy wynagrodzenia

Stawka wskazana na umowie podpisywanej z pracownikiem niekoniecznie musi zgadzać się z podstawą, od której zostaną dokonane potrącenia. Pracodawca może także przyznać pracownikowi premię lub wypłacić ekwiwalent, na przykład za pranie odzieży roboczej. W przypadku większości składników wynagrodzenia konieczne jest jednak odprowadzenie składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Ewentualne zwolnienia określają dokładnie przepisy bądź interpretacje podatkowe czy te wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *