Home » Biuro » Główne zalety druków kasowych i księgowych – czyli jak ułatwić sobie pracę z liczbami

Główne zalety druków kasowych i księgowych – czyli jak ułatwić sobie pracę z liczbami

Głównym zadaniem każdej księgowej jest zarządzanie finansami firm oraz załatwianie wszystkich spraw administracyjnych. Oznacza to, że w czasie pracy musi wypełniać druk przelewu i inne pliki. Wszystkie dokumenty księgowe mają określony wygląd i muszą zawierać określone dane. Jakie pliki obsługuje się w księgowości?

Dlaczego wprowadza się druki kasowe i księgowe? Druk przelewu

Kontrole przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych często wskazują na nierzetelność ksiąg rachunkowych, co często wynika z tego, iż dokumenty są źle sporządzane lub nikt nie sprawdza ich poprawności pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Problemy z właściwym sporządzeniem i sprawdzeniem dokumentów wynikają również z tego, że obowiązujące przepisy nie określają jednolitych zasad czy instrukcji sporządzania dokumentów księgowych. W związku z tym warto korzystać z druku przelewu i innych plików, które są zgodne z tym, co określa ustawodawca. Umiejętności prawidłowego ich wypełniania przychodzą z praktyką, ale można korzystać także ze w wskazówek w ogólnikowych przepisach wewnętrznych czy publikacjach.

Czym są dokumenty księgowe? Druk przelewu i inne

W polityce rachunkowości należy określić rodzaj dowodów księgowych (dowodów źródłowych) przyjmowanych do ewidencji, do których należą dowody zewnętrzne obce (otrzymane od zewnętrznych kontrahentów, np. faktury, rachunki), dowody zewnętrzne własne (dokumenty wystawiane przez organizację i przekazywane w oryginale kontrahentowi, np. faktury wystawiane przez stowarzyszenie/fundację, noty księgowe, rachunki, wypełniony druk przelewu itd.), dowody wewnętrzne (dokumentowanie operacji wewnątrz organizacji, np. listy płac, rachunek rozliczenia umów zlecenia i umów o dzieło, dokumenty obrotu kasowego itd.) oraz dowody zbiorcze – np. raport kasowy.

Czytaj również  Zrób to zanim będzie za późno! 5 sposobów na zdrowy kręgosłup

Co zawierają druki kasowe? Jak wygląda druk przelewu?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości każdy dokument księgowy powinien zawierać określenie rodzaju dowodu, określenie stron, czyli uczestników danej operacji, treść operacji, datę operacji i sporządzenia dowodu, czytelne podpisy osób odpowiedzialnych za operacje, a także zapis stwierdzający sprawdzenie dowodu oraz opis kwalifikujący dowód do ewidencji. Istnieje także wzór druku przelewu. W każdym tego typu dokumencie trzeba prawidłowo wpisać pełną nazwę odbiorcy oraz numer rachunku odbiorcy – tu trzeba bardzo uważać, by nie popełnić błędu, bo w takiej sytuacji przelew po prostu nie dojdzie. Kwotę wpisuje się jako liczbę oraz słownie. W formularzu jest również miejsce na dane nadawcy oraz tytuł przelewu. Taki druk można też wygenerować elektronicznie.

Księgowa każdego dnia ma dużo pracy, a wypełniając swoje obowiązki, korzysta z gotowych druków kasowych i księgowych, w tym z druku przelewu.


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *