Home » Transport » Czym różni się składowanie od magazynowania towaru?

Czym różni się składowanie od magazynowania towaru?

Magazynowaniem określa się długi cykl przechowywania różnorodnych produktów, proces rozpoczyna się od przyjmowania danego materiału do magazynu, a kończy na rozdysponowaniu go do dalszego przewozu, składowaniem natomiast jest ulokowanie produktów w konkretnym miejscu, przystosowanym do odpowiednich wymagań.

Magazynowanie to proces logistyczny zobowiązujący do posiadania profesjonalnej wiedzy i czynnego udziału wielu pracowników. W zależności od rodzaju produktów opracowuje się odpowiedni sposób magazynowania. Stale rozwijający się biznes internetowy sprawia, że rozrasta się również magazynowanie e-commerce. Magazynowania wymaga przede wszystkim przygotowania odpowiedniego pomieszczenia, które będzie w stanie pomieścić jak największą liczbę produktów. W tym celu stosuje się odpowiednie regały, stojaki, szafy. Biorąc pod uwagę dużą masę towarów, stojaki muszą być wykonane z odpowiednich materiałów i  mieć właściwą nośność poszczególnych filarów. Wymagane jest zachowanie stabilności, ponieważ ułożenie produktów może być nieregularne.

   Podział magazynów ze względu na ich konstrukcję

Magazyny zamknięte to w pełni zadaszone i zabudowane obiekty, służą do przechowywania produktów i materiałów nieodpornych na działanie czynników zewnętrznych, wymagających zachowania odpowiedniej temperatury i poziomu wilgotności.

Magazyny otwarte, są to otwarte powierzchnie, place, w których lokowane są produkty odporne na działanie różnych okoliczności środowiska naturalnego. Przechowują zazwyczaj materiały budowlane czy pojemniki do transportu.

Czytaj również  Pewny kurier warszawa – zawsze drogi?

Magazyny półotwarte są to miejsca do przechowywania towarów wymagających ciągłego przepływu powietrza, ale źle znoszące np. deszcz. Zalicza się do nich różnego typu wiaty ze ścianami lub bez.

Pod pojęciem magazynowania e-commerce rozumiemy szereg działań logistycznych. Proces zaczyna się od momentu przyjęcia materiału do magazynu. Następuje tu weryfikacja i kontrola jakości ładunku i przekazanie go w odpowiednie miejsce w magazynie.  Produkty są weryfikowane przy pomocy kodów kreskowych. Następnie odbywa się właściwy etap magazynowania i rozmieszczenia towaru na półkach bądź w innych miejscach do tego przeznaczonych, po czym zostaje przekazany do punktów kompletacji zamówień. W trzecim etapie zbiera się odpowiednią ilość produktów w oparciu o zamówienie i kompletuje się zlecenie, następnie po skontrolowaniu skontrolowaniu, przekazywane jest do miejsca wysyłki. Następny odcinek wysyłki towarów odpowiada za przygotowanie ładunku do transportu i wydanie zamówienia do klientów.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że magazynowanie e-commerce wymaga przeznaczenia miejsca, czasu i zatrudnienia pracowników, którzy będą rozpatrywać reklamacje i zwroty, które ewentualnie wrócą do magazynu.

Proces składowania sprowadza się do przechowywania towaru w jednym miejscu, do czasu aż okaże się on potrzebny. Z reguły firmy posiadają własne magazyny do tych celów, wynajmują wolną przestrzeń w innych magazynach lub korzystają z obydwu metod jednocześnie.

Czytaj również  Tanie przesyłki ciosem dla poczty

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *