Home » Edukacja » Czego uczymy się na studiach z gospodarki przestrzennej?

Czego uczymy się na studiach z gospodarki przestrzennej?

Jednym z popularnych kierunków interdyscyplinarnych jest obecnie gospodarka przestrzenna. Studia te wzbogacają absolwentów o wiedzę ze zróżnicowanych przedmiotów, która pozwala im się później odnaleźć nie tylko na stanowiskach oferowanych przez urzędy, ale również ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa.

Czego nauczy się student gospodarki przestrzennej?

Jeżeli myślimy o wyborze tego kierunku, już teraz zacznijmy przypominać sobie podstawy rysunku technicznego i języków obcych, ponieważ te przedmioty na pewno pojawią się w programie studiów. W jakich jeszcze wykładach i ćwiczeniach będziemy uczestniczyć? Już na pierwszym roku staniemy przed wyzwaniem opanowania podstaw ekonomii oraz statystyki z elementami matematyki. Oprócz zajęć powiązanych z naukami ścisłymi, nabędziemy także wiedzę z dziedziny prawa. Poznamy zasady ochrony własności intelektualnej, a w kolejnych latach edukacji opanujemy również podstawy prawne gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. W programie studiów obecne są także przedmioty związane z projektowaniem przestrzennym – początkowo będą one miały charakter teoretyczny, lecz później pojawiają się również praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem komputera, które z pewnością przydadzą się nam w pracy zawodowej. Jeżeli w przyszłości zapragniemy stworzyć własną firmę, będziemy mogli odwołać się do teorii lokalizacji działalności przestrzennej, a więc przedmiotu, który pojawia się na w grupie zajęć obowiązkowych na kierunku gospodarka przestrzenna. Studia te dostarczą nam także wiedzy w zakresie interesujących zjawisk socjologicznych związanych zarówno z terenami miejskimi, jak i wiejskimi.

Czytaj również  Studia z informatyki to przyszłościowy wybór

Blok przedmiotów fakultatywnych

Oprócz zajęć obowiązkowych będziemy mogli uczestniczyć w wykładach i konwersatoriach, które wybierzemy według własnego uznania. Podjęcie decyzji może być w tym przypadku bardzo trudne, ponieważ wybór jest duży. Obejmuje on na przykład projektowanie urbanistyczne, społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, teledetekcję, kartograficzną wizualizację danych przestrzennych oraz podstawy architektury. To nie wszystko! Jako studenci będziemy mogli poszerzyć horyzonty również o wiadomości z zakresu zrównoważonego rozwoju miast, zagospodarowania obszarów chronionych czy organizacji przestrzennej usług publicznych – każdy z tych przedmiotów jest bowiem wymieniony w programie fakultetów na kierunku gospodarka przestrzenna.

Studia interdyscyplinarne mają wiele zalet – uczą szerokiego spojrzenia na dane zagadnienie oraz elastycznych form myślenia, a także umożliwiają wybranie zróżnicowanych ścieżek zawodowego rozwoju po odebraniu dyplomu. Poza tym są po prostu interesujące, ponieważ ich bogaty program łączy zagadnienia związane z socjologią, ekonomią, prawem i planowaniem przestrzennym. Te wszystkie zalety sprawiają, że studia z zakresu gospodarki przestrzennej od kilku lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony świeżo upieczonych maturzystów.


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *