Home » Finanse » Co to jest plik JPK i po co go wprowadzono

Co to jest plik JPK i po co go wprowadzono

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony jako element nowych zasad podatkowych nałożonych przez Ministerstwo Finansów. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania go Urzędowi Skarbowemu w postaci elektronicznej. Po co został wprowadzony ten wymóg, jaka postać ma jednolity plik kontrolny? Na te pytania postaramy sobie odpowiedzieć.

Czym jest Jednolity Plik kontrolny?

Obowiązek przekazywania US Jednolitego Pliku Kontrolnego istnieje już od 1. Lipca 2016 roku, gdzie w  art. 193a § 1. ordynacji podatkowej został wymieniony jako jeden z obowiązków przedsiębiorców.

W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Interpretując powyższy przepis, Jednolity Plik Kontrolny to dokumentacja i księgi, które są prowadzone przy użyciu programów do księgowania i rachunkowości, wyeksportowane do pliku JPK, który następnie przekazywany jest na żądanie do organu podatkowego.

Przesyłanie pliku jedynie „na zadanie” nie zwalnia przedsiębiorcy do jego generowania i przechowywania na swój koszt tak długo, jak to jest potrzebne.

Czytaj również  3 typy ludzi, którzy nie powinni posiadać karty kredytowej. Dowiedz się dlaczego

Dlaczego wprowadzono plik JPK?

Celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest umożliwienie skrócenia czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej jakości. Podatnicy zaś zyskują na tym, że przekaz informacji w formie elektronicznej jest mniej uciążliwe i czasochłonne, gdyż plik generowany jest w siedzibie firmy, a sama kontrola urzędu przeprowadzana będzie bez konieczności wizytacji u podatnika.

Plik JPK jest zatem ułatwieniem dla obu stron, chociaż nie każdy zgodzi się z zasadnością wprowadzanie tego typu rozwiązań, argumentując to jako atak Państwa, w celu kontroli każdego elementu życia podatnika. Mimo to nie da się zaprzeczyć, że Jednolity Plik Kontrolny pozwala na zautomatyzowanie wszystkich danych podatkowych, sprawne monitorowanie prawidłowości w księgach oraz szybkie naprawianie ewentualnych błędów w działaniu przedsiębiorstwa.

Kto musi przekazywać US plik JPK?

Od stycznia 2018 roku do przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego zobowiązany jest każdy przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, nawet jeżeli nie zatrudnia żadnych pracowników. Jednakże mikroprzedsiębiorcy maja pewien czas, na dostosowanie się do nowych wymogów.

Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstanie:

  • ewidencje VAT (plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego: od 1 stycznia 2018 r.
  • dane do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych: od 1 lipca 2018 r.
Czytaj również  Do czego służy program płatnik? Sprawdź!

Jak przekazywać jednolity Plik Kontrolny?

Plik JPK można wygenerować w np. Programie do fakturowania i księgowania jak np. R2Księgi. Każdy przedsiębiorca powinien wysłać plik JPK do Ministra Finansów, który przekaże  je dalej odpowiedniemu urzędowi Skarbowemu. Plik wysyła się przy pomocy podpisu elektronicznego lub platformy ePUAP.

Aby uniknąć nieporozumień, powinien być przeprowadzany rejestr wysyłek, a także pobierany plik UPO, który jest generowany po każdej wysyłce pliku JPK. Jest to potwierdzenie, że dokument został wysłany prawidłowo, a jego np. zaginiecie to wina samego urzędu.


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *