Home » Transport » Co oznaczają usługi wartości dodanej?

Co oznaczają usługi wartości dodanej?

Usługi wartości dodanej stanowią różnego rodzaju czynności dokonywane na towarze przez operatora logistycznego, który świadczy te usługi na rzecz swojego klienta, którym jest właściciel towaru. Zależnie od sektora gospodarki w który zaangażowany jest usługodawca, tym klientem może być firma produkcyjna lub handlowa.

Można stwierdzić, że usługi wartości dodanej są konsekwencją nowoczesnych metod działania operatora logistycznego, który przejmuje w pełni zarządzanie strumieniem dostaw towarów. Dzięki takiej formule obsługi, klient firmy logistycznej eliminuje ze swoich struktur komórki odpowiedzialne za łańcuch dostaw i skupia się na głównych czynnościach stanowiących istotę jego aktywności, czyli na produkcji lub handlu. Natomiast wszystkie etapy procesu logistycznego realizuje i kontroluje, wyspecjalizowana w tych działaniach i zatrudniająca profesjonalną kadrę, firma usługowa.

Operator logistyczny, działając na zlecenie klienta, wykonuje transport towarów od dostawcy, organizuje odprawę celną, jeśli jest taka potrzeba, i dowozi towar do magazynu. Zazwyczaj w magazynie właśnie, należącym bądź do klienta, bądź do firmy logistycznej, wykonywane są różnorodne operacje składające się na usługi wartości dodanej.

Najczęściej są to usługi przepakowywania towarów, czasami zwane co-packingiem. Jak wiele, kluczowych często dla końcowego odbiorcy towaru, czynności składa się na taki proces, można zilustrować prostym przykładem.

Czytaj również  Czym różni się składowanie od magazynowania towaru?

Do magazynu przywiezione zostały towary od zagranicznego dostawcy. Produkty są w opakowaniach zbiorczych opisanych w języku producenta. Aby towar wprowadzić na lokalny rynek, należy go przepakować do mniejszych kartonów, a każdą sztukę okleić nową etykietą. Ponieważ część z tych towarów będzie sprzedawana w okazjonalnych promocjach, należy je pogrupować w zestawy promocyjne, które muszą być inaczej niż pozostałe ometkowane. Jeszcze inna partia towaru przeznaczona została do sprzedaży internetowej. Te produkty będą wysyłane na indywidualne adresy klientów wraz z pojawianiem się kolejnych zamówień. Przed wysyłką jednak muszą być szczególnie estetycznie zapakowane i zaopatrzone w ulotki reklamowe.

Trudno zaprzeczyć, że skala zaangażowania, ale również odpowiedzialności, operatora logistycznego są tutaj niebagatelne. A tworząc usługi wartości dodanej można spotkać się z wieloma innymi, trudnymi czasami do przewidzenia, zadaniami. Może to być bierne magazynowanie do czasu znalezienia przez klienta nabywcy zakupionych towarów, może być paletyzowanie towarów lub sprawdzanie ich właściwości fizyko-chemicznych.

Nowoczesna firma logistyczna w swojej ofercie posiada często produkcję insertów reklamowych dla branży kosmetycznej. Wymaga już nie tylko profesjonalnej kadry, lecz również infrastruktury i zaplecza spełniającego wysokie standardy higieniczne.
Zarówno rosnące zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów, jak i obserwowane trendy gospodarcze, świadczą bezsprzecznie, że usługi wartości dodanej będą jeszcze długo na fali wzrostowej.

Czytaj również  Denerwujesz się przed badaniem za pomocą wariografu? Zobacz, na czym to polega

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *